• 2003-07-15

Niki de Saint Phalle w Krakowie

W Muzeum Narodowym w Krakowie do 24 sierpnia pokazywana jest wystawa Niki de Saint Phalle. Wystawa ma charakter małej retrospektywy.

Dzieła pochodzą ze zbiorów Musée d’Art moderne et d’Art Contemporain w Nicei, któremu artystka podarowała obszerny zbiór swoich prac pod koniec życia.

Pokazanych jest siedemdziesiąt dziewięć dzieł datowanych od 1958 do 2000 roku: dwadzieścia trzy obrazy i rzeźby oraz pięćdziesiąt sześć litografii i serigrafii ilustrujące różne etapy twórczości Niki de Saint Phalle.

Niki de Saint Phalle stworzyła bardzo osobisty i poetycki świat z materiałów przypisanych codzienności. W “Asamblażach”, “Strzelaniach”, “Porodach”, “Ukrzyżowaniach” Niki używała płaszczyzny obrazu, żeby przelać na nią swoje gwałtowne uczucia.

Wystawa była wcześniej prezentowana w warszawskiej “Zachęcie”.

Dodaj komentarz