• 2003-07-14

Mecenas Kultury 2002

Rozpoczyna się trzecia edycja konkursu Mecenas Kultury. Jest to doroczny konkurs Ministerstwa Kultury na najlepszego mecenasa wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych. Przyznawana przez Ministra Kultury nagroda Mecenasa Kultury jest najwyższym wyróżnieniem w tej dziedzinie i jej zadaniem jest wspieranie wszelkich inicjatyw honorowania Mecenasów lokalnych i regionalnych.

W ten sposób Ministerstwo chce zaznaczyć wyjątkową rolę prywatnego mecenatu w kształtowaniu i rozwijaniu życia kulturalnego w kraju. Przyznawanie tytułu “Mecenasa Kultury” ma na celu uhonorowanie i kreowanie tej formy działalności. Nagrodę stanowi statuetka i prestiżowy tytuł “Mecenasa Kultury”. Przyznawana jest ona w pięciu kategoriach: Sponsor, Donator, Fundator, Promotor, Patron, które opisują różne formy wspierania kultury.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy jak i osoby prywatne, które w znaczący sposób wsparły kulturę wysoka w 2002 roku. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres Ministerstwa Kultury. Regulaminy i formularze są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa Kultury www.mk.gov.pl, można je otrzymać także pocztą od organizatora wykonawczego konkursu firmy Złote Orły.

W poprzednich latach na konkurs wpływało ponad 250 zgłoszeń. Zgłaszani byli zarówno mecenasi dużych, państwowych instytucji kultury i wydarzeń ogólnopolskich jak i małych ośrodków kulturalnych i przedsięwzięć o lokalnym zasięgu. Kwoty przeznaczone na wsparcie kultury wahały się pomiędzy kilku tysiącami a kilku milionami złotych. Z analizy zgłoszeń wynika, że największą aktywność na polu mecenatu kulturalnego wykazują banki i firmy telekomunikacyjne, coraz częściej wśród mecenasów pojawiają się osoby prywatne.

Dodaj komentarz