• 2003-03-31

Laureaci ogólnopolskiej nagrody artystycznej

Poetka Joanna Kulmowa i jej mąż reżyser Jan Kulma są pierwszymi laureatami ogólnopolskiej nagrody artystycznej imienia Izabeli z Poniatowskich Branickiej, którą wręczono w Pałacu Branickich w Białymstoku.

Nagroda ma promować i honorować artystów, którzy swoją twórczością “dają świadectwo mądrości i żarliwości w poszukiwaniu sensu życia oraz głębokiej radości życia i nadziei” – poinformował kustosz nagrody, białostocki poeta Jerzy Binkowski, członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Artystyczne małżeństwo państwa Kulmów nagrodzono za to, że ich twórczość jest nasycona nieustanną próbą znajdowania “mądrej radości”.

Dodaj komentarz