• 2003-02-27

Kino interaktywne

28 lutego 2003 o godz. 17.00 w CSW Łaźnia odbędzie się wykład Ryszarda Kluszczyńskiego o kinie interaktywnym pt. “Kino interaktywne: między narracją a spektaklem”.

Przedmiotem wykładu będzie ewolucja form filmowych pod wpływem cyfrowych technologii interaktywnych. Bezpośredniej analizie zostaną poddane realizacje Grahame’a Weinbrena (USA) i Luca Courchesne’a (Kanada).

Wykład będzie ilustrowany dokumentacjami wideo interaktywnych instalacji filmowych obu artystów.

Ryszard Kluszczyński jest profesorem Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Kieruje Zakładem Mediów Elektronicznych w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ. Wykłada problematykę społeczeństwa informacyjnego, cyberkultury, sztuki (multi)mediów, zajmuje się zagadnieniami współczesnej teorii sztuki, sztuką alternatywną (awangardą) i krytyką artystyczną.

Dodaj komentarz