• 2003-02-17

Ogólnopolskie spotkanie

W dniach od 1 do 2 marca w Lublinie w Gmachu Trybunału Koronnego odbędzie się Ogólnopolskie spotkanie kulturalnych organizacji pozarządowych.

Od kilku miesięcy, grupa stowarzyszeń i fundacji zajmujących się kulturą i sztuką z całej Polski wspólnie próbuje zbudować krajową reprezentację kulturalnych organizacji pozarządowych.

Jednym z kroków ku temu była zorganizowana we wrześniu 2002 roku, w czasie III Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie dyskusja panelowa “Droga ku zmianom”.

Kontynuując rozpoczęte w Warszawie działania, Ośrodek – Teatr “Stacja Szamocin” oraz Fundacja Galeria na Prowincji zapraszają na robocze spotkanie do Lublina w dniach 1 – 2 marca 2003r, by wspólnie zastanowić się nad najważniejszymi zagadnieniami – misją, celami, formą i zasadami współpracy w obrębie kulturalnych organizacji pozarządowych.

Celem spotkania jest określenie głównych zadań na najbliższą przyszłość, a także wypracowanie takiej formuły wspólnego działania, która najbardziej odpowiadałby wszystkim zainteresowanym oraz co najważniejsze zapewniałaby reprezentatywność środowiska.

W programie ogólnopolskiego spotkania znajdzie się czas na dyskusje, na prace w grupach roboczych, a także na bardziej oficjalne wystąpienia zaproszonych gości z Ministerstwa Kultury, którzy przedstawią uczestnikom spotkania najświeższe propozycje konkretnej współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do Lublina. Uczestnicy spotkania dojeżdżają do Lublina na własny koszt. Organizatorzy zapewniają 2 noclegi i wyżywienie dla uczestników. Potwierdzenie swojego uczestnictwa i rezerwacji jednego (1/2 marca ’03) lub dwóch (1/2/3 marca ’03) noclegów prosimy nadsyłać najpóźniej do 18 lutego 2003 roku, na adres: Fundacja Galeria na Prowincji, ul. Jezuicka 4, 20-950 – Lublin skr. poczt. 404, e-mail: galeria@galeria.pl , telefon/fax: 0(prefiks) 81 534 55 47, GSM 0605 309 117.

Dodaj komentarz