• 2003-01-30

Zanikanie

W Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie można oglądać wystawę pt. Zanikanie / La Disparition. Pokaz jest nową wersją prezentacji, która odbyła się podczas Międzynarodowego Biennale Fotografii i Sztuk Wizualnych w Liege w Belgii w lutym 2002.

Przedstawia zjawisko “zanikania” rozumiane w kontekście fotografii i sztuk wizualnych. Konfrontując postawy artystów wobec upływu czasu sięga do samej istoty zapisu fotograficznego. Artyści reprezentują trzy różne obszary geograficzne – Europę Zachodnią, Amerykę Północną i Europę Wschodnią.

Obok tradycyjnie rozumianej fotografii klasycznej prezentowane są realizacje wideo, obraz cyfrowy, penetracje internetu, instalacje wykraczające poza dwuwymiarowość fotografii, przedstawienia o charakterze graficznym, najrozmaitsze przetworzenia będące wynikiem zastosowania przez artystów wielu niekonwencjonalnych form i środków z rozległego obszaru technik wizualnych.

W pokazie udział biorą: Jocelyne Alloucherie, Patrick Altman, Anna Beata Bohdziewicz, Eve Cadieux, Collective BlowUp – Nicolas Bomal, Ronald Dagonnier, Charles Guilbert, Tomasz Konart, Cécile Michel, Natalia LL, Roberto Pellegrinuzzi, Anne Penders, Pol Pierart, Wojciech Prażmowski, Nicolas Renaud, Jean-Louis Vanesch, Stanisław J.Woś.

W marcu 2003 wystawa będzie prezentowana w Québec w Kanadzie.

Dodaj komentarz