• 2003-01-30

Młode Kino Europejskie

W tym roku już po raz piąty odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Filmowy “Młode Kino Europejskie”. Piąta edycja Festiwalu, dzięki uzyskaniu środków z funduszy Phare oraz współpracy z Multikinem w Bydgoszczy odbędzie się zarówno w Toruniu jak i Bydgoszczy w dniach od 29 marca do 6 kwietnia 2003 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych główny program festiwalu obejmuje trzy konkursy: pierwszą cześć stanowi konkurs pełnometrażowych filmów fabularnych młodych reżyserów, drugą część konkurs etiud studenckich oraz kolejną konkurs krótkich filmów nieprofesjonalnych.

Terminy zgłaszania filmów to odpowiednio dla filmów fabularnych 15 luty a dla etiud studenckich oraz filmów nieprofesjonalnych 1 marca 2003.

Nowością w tym roku będzie udział profesjonalnego jury, które obok publiczności (również niezależnie) będzie nagradzało najlepsze filmy. Planujemy również przyznanie nagród pieniężnych.

Oprócz wymienionych wyżej konkursów zaprezentowane zostaną wybrane filmy “DOGMY” oraz zorganizowany zostanie przegląd filmów animowanych. Tak jak co roku, festiwalowi towarzyszyć będą imprezy dodatkowe takie jak: spotkania z twórcami, producentami, krytykami filmowymi, organizatorami festiwali filmowych, liczne wystawy (plakatu, grafiki i fotografii filmowej) oraz warsztaty i seminaria.

Jedną z integralnych części festiwalu będzie projekt “Nowe Media” mający przybliżyć nowoczesne technologie audiowizualne.

Dodaj komentarz