• 2003-01-14

Sztuka dobra – sztuka zła

W dniach 7-8 (poniedziałek-wtorek) kwietnia 2003 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbędzie się ogólnopolska sesja pod hasłem “Sztuka dobra – sztuka zła”.

Rozważania referentów będą koncentrować się wokół zagadnień z zakresu historii sztuki, etyki i estetyki. Celem sesji jest próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

- czy dzieło sztuki, jako nośnik wartości estetycznych, może być również nośnikiem wartości etycznych?

- czy wartości etyczne mogą być zawarte w strukturze dzieła sztuki i jakie istnieją narzędzia oraz możliwości ich odczytania?

- jakie są granice swobody wypowiedzi artystycznej?

- czy istnieje sztuka dobra i zła pod względem nie tylko estetycznym, ale i moralnym?

Zainteresowanych udziałem w sesji prosimy o przysłanie zgłoszenia do 15 lutego 2003 roku na adres: konf@uksw.edu.pl lub Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (z dopiskiem: dla Bartłomieja Gutowskiego).

Zgłoszenie powinno zawierać:

- jednostronicowy konspekt dwudziestominutowego referatu,

- informację dotyczącą ewentualnej rezerwacji odpłatnego noclegu.

Dodaj komentarz