• 2002-12-30

Poemat mistyczny

Jan Paweł II pracuje nad poematem mistycznym, poświęconym sprawom o charakterze ostatecznym. Papież przekazał już tekst niewielkiemu gronu przyjaciół i współpracowników z prośbą o uwagi i sugestie.

Papież nie miał początkowo zamiaru publikować napisanego po polsku utworu, jednak, po pojawieniu się pierwszych informacji na temat poematu, dzieło to stało się oczekiwanym wydarzeniem literackim. Spekuluje się, że pierwszy poemat napisany przez papieża ma zostać opublikowany w Polsce w przyszłym roku, chociaż prawa autorskie do wszystkich dzieł Jana Pawła II ma watykańskie wydawnictwo Libereria Editrice Vaticana, publikujące autoryzowane teksty encyklik i adhortacji oraz innych dokumentów papieskich, a także ich przekłady na różne języki.

O opublikowanie utworu Jana Pawła II w Polsce stara się między innymi Wydawnictwo Literackie z Krakowa.

Dodaj komentarz