• 2002-12-26

Dialogi z mistrzem

Dialogi z mistrzem

Do 19 stycznia w katowickim Biurze Wystaw Artystycznych można oglądać grafiki i ilustracje Pabla Picassa oraz zbiór grafik powstałych w hołdzie dla tego artysty.

Wystawa grafik Picassa nie jest pełną retrospektywą tej dziedziny twórczości autora “Panien z Avignon”. Są tu prace najwcześniejsze – wśród nich rycina “Skromny posiłek” z 1904 roku i grafiki opiewające świat cyrku, a powstałe równolegle z obrazami z okresu różowego. Z okresu dojrzałej twórczości pochodzą dwa cykle – “Cocu magnifique” z 1968 r. i “La Celestine” z 1971 r.

Druga z wystaw to “Hommage a Picasso” – hołd złożony przez 69 artystów w 1973 roku, po śmierci mistrza. Kolekcja ta powstała z inicjatywy Wielanda Schmieda – niemieckiego krytyka, wydawcy i popularyzatora sztuki. Podobnego hołdu nie złożono żadnemu innemu artyście XX wieku. Są wśród eksponatów dzieła surrealistów – Joana Miro, Hansa Bellmera, Roberto Matta; przedstawicieli pop-artu – Andy’ego Warhola, Claesa Oldenburga, Roya Lichtensteina, Eduardo Paolozziego oraz reprezentanta “nowego realizmu” Christo. Artyści prowadzą rodzaj dialogu z Picassem. Jedni żartują, inni z nim walczą, komentują jego dzieło, jeszcze inni bawią się tworząc wariacje wokół tematów i motywów mistrza.

Obie wystawy przygotowała Agencja Kontakt, głównie ze zbiorów włoskiej Fondazione Antonio Mazzotta.

Potem ekspozycja trafi do Gdańska, Poznania i Wrocławia.

Dodaj komentarz