• 2002-12-19

Nowe widzenie Karola Hillera

W Muzeum Sztuki w Łodzi można aktualnie oglądać wystawę pt. “Karol Hiller (1891-1939). Nowe widzenie”.

Do 30 marca 2003 r. prezentowane będą linoryty i litografie, kompozycje heliograficzne, rysunki, ekslibrisy, okładki książkowe, fotografie związane z życiem tego artysty i dokumenty ze zbiorów własnych, a także Muzeów Narodowych w Warszawie i Poznaniu, Muzeum im. W. Broniewskiego w Warszawie, Muzeum Historii Miasto Łodzi, oraz z prywatnej kolekcji rodziny Hillera.

Karol Hiller urodzony w Łodzi w 1891 roku, kształcił się m.in. w kijowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie zgłębił tajniki tradycyjnego malarstwa i sztuki ikon, ale także zetknął się z rosyjską i ukraińską awangardą.

W 1923 roku wystawiał razem z najświetniejszymi artystami swego czasu, L. Feiningerem, W. Kandyńskim E. Hecklem A. Kubinem. W końcu lat 20.zwrócił się ku malarstwu abstrakcyjnemu.

W latach 30. Hiller otwarcie występował przeciw hitleryzmowi i rodzimym tendencjom faszystowskim. Na początku grudnia 1939 roku, Karol Hiller został skazany na karę śmierci przez rozstrzelanie. Wywieziono go wraz z innymi skazanymi do lasów lućmierskich i tam zamordowano.

7 grudnia 1939 r. Jadwidze Hiller, żonie Karola zostały zwrócone przedmioty należące do jej męża.

Dodaj komentarz