• 2002-12-18

Kolekcja grafik

W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie od 6 grudnia 2002 do 2 lutego 2003 roku trwa wystawa pt. “Taniec Śmierci. Kolekcja grafik Uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie od późnego średniowiecza do końca XX wieku”.

Wystawa składa się z 238 grafik autorstwa 97 artystów, takich jak (m.in): Daniel Nikolaus Chodowiecki, Salvador Dali, Albtecht Dürer, James Ensor, Hans Holbein Młodszy, Oskar Kokoschka, Kathe Köllwitz, Alfred Kubin, Edward Munch, Emil Nolde, Rembrandt Harmensz van Rijn, Georges Rouault, Giovanni Tiepolo.

Podzielono ją na dwa główne obszary tematyczne – Taniec Śmierci i Pojedyncze obrazy Śmierci. Pierwsza – Taniec Śmierci pokazuje historyczny rozwój tego, pierwotnie silnie zakorzenionego w ikonografii chrześcijańskiej, motywu przemijania od jego powstania w późnym średniowieczu aż do czasów współczesnych.(…) W drugiej części wystawy, zatytułowanej Pojedyncze obrazy Śmierci, z całej mnogości motywów nawiązujących do przemijania wybrano jedynie najbardziej znaczące. Są to: Śmierć i choroba, Śmierć i kobieta, Śmierć i wojna oraz Śmierć i autoportret.

Zbiór grafik “Człowiek i Śmierć” Uniwersytetu im Heinricha Heinego w Düsseldorfie powstał w 1976 r. wraz z zakupem liczącej blisko 1000 prac kolekcji “Taniec Śmierci” berlińskiego chirurga, prof. dra Wernera Blocka (1893 – 1976). Zakupu (potem także sukcesywnego poszerzania kolekcji) dokonano dzięki gronu przyjaciół i mecenasów uniwersytetu oraz dzięki poparciu ówczesnego ministra nauki Nadrenii-Westfalii Johannesa Raua.

Kolekcja liczy obecnie ponad 3500 prac. Obejmuje ona historycznie pełny zbiór reprezentatywnych cykli poświęconych “tańcowi Śmierci” – od znanych prac Hansa Holbeina Młodszego z roku 1526 do dzieł artystów współczesnych, jak również pojedyncze prace powstałe pod wpływem symbolizmu, oparte na motywie śmierci i przemijania, od końca XV w. do dnia dzisiejszego. Niektóre pozycje zostały wykonane technikami drukarskimi, inne w technice rysunku i akwareli, wiele jest dziełem znakomitych artystów (takich jak: Daniel Nikolaus Chodowiecki, Salvador Dali, Albrecht Dürer, Rembrandt, Giovanni Tiepolo, Edward Munch, James Ensor, Georges Rouault, Ernst Barlach, Kathe Köllwitz, Salvador Dali, Alfred Hrdlicka, Horst Janssen in.).

Dodaj komentarz