• 2002-10-11

Spotkanie historyków sztuki

Klub Młodych Historyków i Krytyków Sztuki przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki serdecznie zaprasza w dniu 17 października (czwartek) o godzinie 17.00 na spotkanie poświęcone wyjazdom inwentaryzacyjnym na Ukrainę.

Zaprezentowane zostaną wyniki dotychczas prowadzonych prac, zgłaszane będą dalsze plany. Spotkanie odbędzie się w lokalu SHS w Warszawie przy ulicy Piwnej 44. W sprawie szczegółowych informacji można pisać na adres: gutowski@uksw.edu.pl

Dodaj komentarz