• 2002-04-23

Serie graficzne Goi

Dzisiaj w Muzeum Narodowym w Krakowie zostanie otwarta wystawa pt. “Lekcja romantyzmu według Goi”. Do 19 maja widzowie będą mogli zobaczyć kompletny zbiór czterech serii graficznych Goi obejmujący dwieście osiemnaście rycin, należących do MN. Są to wydania pośmiertne pochodzące z kolekcji Feliksa “Mangghi” Jasieńskiego ofiarowanej Muzeum w 1920 roku.

Obejmujący 80 rycin cykl “Kaprysy” powstał w latach 1797-98 w oparciu o rysunki sporządzone przez Goyę w 1796 i 1797 roku. Wydanie pierwsze ukazało się w Madrycie w roku 1799, w Krakowie zobaczymy wydanie drugie pochodzące z ok. 1855 roku.

“Okropności wojny” powstały w latach 1810-1820 pod wpływem wojen napoleońskich toczących się na terenie Hiszpanii i również zawierają osiemdziesiąt rycin. Wydano je po raz pierwszy w Madrycie w 1863 roku, w trzydzieści pięć lat po śmierci artysty. Muzeum posiada wydanie drugie (1892).

“Tauromachia” powstała w latach 1815-16 i ukazała się w Madrycie w 1816. To pierwsze wydanie zawierało 33 kompozycje. Siedem dalszych, opatrzonych francuskimi tytułami, dołączył w trzeciej edycji opublikowanej w Paryżu w 1876 roku, paryski wydawca i grafik Eugene Loizelet. Właśnie to wydanie znajduje się w kolekcji krakowskiego Muzeum.

“Przysłowia” to osiemnaście rycin, które powstały prawdopodobnie w latach 1816-1824 i znane są jako cykl obrazujący “szaleństwa ludzkie”. Początkowo część z nich próbowano interpretować jako przedstawienia znanych hiszpańskich porzekadeł i stąd tytuł “Przysłowia”. Pierwsze wydanie ukazało się w Madrycie w roku 1864 – odbitki, które zostaną pokazane na wystawie pochodzą z roku 1904.

Dodaj komentarz