• 2002-04-22

Anioły w malarstwie

Galeria “Ciasna” w Jastrzębiu do 10 maja prezentuje wystawę prac Moniki Jerominek pt. “Anioły. Malarstwo”.

Anioły to posłańcy, których zadaniem jest pośrednictwo między Bogiem a ludźmi. Przedstawienia ikonograficzne aniołów w sztuce zmieniały się wraz z upływającymi wiekami i zmieniającymi się stylami w sztuce.

Powszechnie także wykorzystuje się anioły w motywach dekoracyjnych w postaci uskrzydlonych główek czy amorków. Jako wątek autonomiczny pojawia się przedstawienie plastyczne anioła stróża silnie powiązane z motywem dziecka. Anioł jest przedstawiony jako istota zachwycająca swoim pięknem, bliska człowiekowi i łagodna. Podobnymi cechami charakteryzują się figurki prezentowanych aniołów.

Postacie jednych odbijają dynamikę i dostojeństwo pierwowzorów, inne zachwycają swą prostotą czy wręcz rubasznością. Aniołki te stały się jeszcze bliższe człowiekowi, bo pełnią rolę użyteczną będąc pudełeczkami, świecznikami, dzwonkami.

Dodaj komentarz