• 2002-04-19

Ślady obecności

Miejska Galeria Sztuki, Ośrodek Propagandy Sztuki w Łodzi prezentuje wystawę Jerzego Trelińskiego pt. Ślady obecności.

Jerzy Treliński jest artystą posługującym się w swojej twórczości różnymi środkami wyrazu. Wypowiada się poprzez kompozycje malarskie, graficzne, teksty, instalacje, działania dźwiękiem, sztukę konceptualną i autotautologie.

Obecna wystawa w OPS, jest wystawą retrospektywną, na której pokazany zostanie wybór prac, począwszy od tych powstałych jeszcze w trakcie studiów (rysunki z lat 1965-67), dokumentacje Autotautologii, refleksje autorskie – wypowiedzi parapoetyckie, a także zapis video niektórych akcji, w tym zapis manifestacji pierwszomajowej z 1974 roku, rysunki z lat 1970-74, 1985-89, plakaty, a także ostatnie grafiki z lat 1999-2002.

Wystawie towarzyszy obszerny katalog z reprodukcjami prac i dokumentacją działań, z wstępem artysty, Bożeny Kowalskiej i Grzegorza Sztabińskiego.

Wystawa czynna do 19 maja.

Dodaj komentarz