• 2002-04-15

“Orzeł i Trzy Korony”

Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa wystawa pt. “Orzeł i Trzy Korony. Sąsiedztwo polsko-szwedzkie nad Bałtykiem w epoce nowożytnej XVI-XVIII wiek” na której zgromadzono ponad 400 eksponatów.

Jest to kolejna z serii wielkich wystaw, ukazujących relacje Polski z sąsiadami i pozycję naszego kraju w historii i kulturze europejskiej.

Wystawa składa się z kilku części. Pierwsza prezentuje dynastie Wazów i Jagiellonów, kolejna poświęcona jest polskiej linii Wazów, zapoczątkowanej przez Zygmunta III, który był synem króla Szwecji Jana III i Katarzyny Jagiellonki. Wazowie, zasiadający na tronie polskim 80 lat, zasłużyli się m.in. jako mecenasi sztuki, a Zygmuntowi III zawdzięcza Warszawa swoją stołeczność.

Kolejne części ekspozycji poświęcone są wojnom polsko-szwedzkim w XVII i XVIII wieku. Wystawę zamyka prezentacja sylwetek i dokonań Gustawa III i Stanisława Augusta opiekunów nauki i sztuki.

Wystawa będzie czynna do 7 lipca.

Dodaj komentarz