• 2002-03-13

Meksykańska artystka

Galeria Awangarda we Wrocławiu prezentuje aktualnie wystawę malarstwa, grafiki i instalacji meksykańskiej artystki – Marii Romero pt. “W pierwszych słowach mego listu…”.

Należące do trzyczęściowej instalacji dzieło, od tytułu którego otrzymała nazwę cała wystawa, to zamknięte w akrylowej kapsule listy, ułożone w ten sposób, że tworzą mapę Meksyku. W ciągu całego życia gromadzimy różne przedmioty i pamiątki, które poprzez swój ładunek emocjonalny uświadamiają nam koleje naszego losu, a także je zrozumieć i zatrzymać – mówi autorka. Dwie jej prace, zatytułowane “Przedmioty miłości”, poświęcone są postaci Jesusa Malverde, świętego patrona północnych regionów Meksyku.

Wystawa będzie czynna do 28 marca b.r.

Dodaj komentarz