• 2001-12-24

Czas aniołów

W galerii Artemis w Krakowie Krystyna Nowakowska wystawia swoje “Anioły czasu”. Obok przywołanych z imienia (Gabriel, Uriel) Cherubów i Strażnika Niebios, spotkamy na wystawie anioły bardzo dzisiejsze, jak choćby Anioł Zaradności czy Anioł Zwycięstwa.

Anioły Krystyny Nowakowskiej są kameralne formatami (20 – 40 cm wysokości rzeźby), ale zarazem monumentalne. Wszystkie pozbawione są głów, a zatem i twarzy; pozostają ideami zmaterializowanymi na tyle, na ile jest to konieczne. Zrealizowane zostały w szlachetnej technice wosku traconego, a autorka po raz kolejny nie dała się złapać w żadną z pułapek, jakie wosk tracony zastawia stwarzając twórcy ogromne możliwości.

32 aniołom odlanym w brązie towarzyszą trzy kolaże z cyklu “Czas bez aniołów”, przypominające, że ta krakowska rzeźbiarka równie pewnie jak w przestrzeni działa i na płaszczyźnie.

Anioły Krystyny Nowakowskiej pozostaną w krakowskiej galerii Artemis do stycznia.

Dodaj komentarz