• 2001-10-29

Grafiki i rysunki Ryszarda Otręby

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi prezentuje aktualnie wystawę pt. “Ryszard Otręba – grafika, rysunek”. Są to grafiki wykonane w latach 1967-1999 i rysunki z lat 1981-2000.

Prof. Ryszard Otręba jest absolwentem ASP w Krakowie. Od 1961 roku pracuje w tej uczelni. Od 1972 roku jest kierownikiem Katedry Komunikacji Wizualnej. W latach 1987-1990
- prorektor ASP w Krakowie, w 1989 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

Twórczość graficzna prof. Ryszarda Otręby należy do zjawisk wyjątkowych w polskiej sztuce współczesnej. Artysta darzy szczególnym upodobaniem technikę gipsorytu. Jest wybitnym pedagogiem, członkiem licznych stowarzyszeń i organizacji promujących grafikę, wielokrotnie brał udział w pracach jury narodowych wystaw grafiki i plakatu, uczestniczył w międzynarodowych sympozjach. Stypendysta Departamentu Stanu USA, Pratt Institute, Brooklyn, Nowy Jork w latach 1966-1967, profesor wizytujący m. in. Uniwersytet Connecticut 1991, laureat polskich i międzynarodowych konkursów-
w dziedzinie rysunku i grafiki.

Dodaj komentarz