• 2001-09-22

Wystawa Malarstwa

Galeria Zderzak z Krakowa we wrześniu prezentuje wystawę malarstwa. Autorzy wystawianych obrazów to: Rafał Bujnowski, Ignacy Czwartos, Stefan Gierowski, Mieczysław Tadeusz Janikowski, Maria Jarema, Paweł Książek, Zbigniew Makowski, Jadwiga Maziarska, Jan Młodożeniec, Jarosław Modzelewski, Jerzy Nowosielski, Marek Sobczyk, Jonasz Stern, Grzegorz Sztwiertnia, Janusz Tarabuła, Andrzej Wróblewski, Krzysztofa Zwierz-Ciok.

Dodaj komentarz