• 2001-09-12

Hołd dla Porębskiego

“Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu – uczniowie” to tytuł książki wydanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie pod redakcją: Tomasza Gryglewicza, Marii Hussakowskiej, Lecha Kalinowskiego i Adama Małkiewicza z okazji 80-lecia urodzin wybitnego historyka i teoretyka sztuki – Mieczysława Porębskiego.

Mieczysław Porębski urodził się w 1921 r. Brał udział w chwilowym odrodzeniu się polskiej awangardy w drugiej połowie lat 40. Wspólnie z Tadeuszem Kantorem był autorem manifestu “spotęgowanego realizmu” w roku 1946 oraz organizatorem I Wystawy Sztuki Nowoczesnej w roku 1948 w Krakowie. Sprawa znaczenia awangardy dla aktualnej sztuki to temat, który Porębskiego zajmował od zawsze.

Prace uczniów i przyjaciół zebrane w księdze pamiątkowej na 80-lecie dowodzą, że Mieczysław Porębski potrafił im przekazać to, co i dla niego jest najważniejsze a mianowicie: przekonanie o żywotności problematyki awangardy i postawę zaangażowania we współczesność.

“Mistrzowi Mieczysławowi Porębskiemu – uczniowie”, komitet redakcyjny: Tomasz Gryglewicz, Maria Hussakowska, Lech Kalinowski, Adam Małkiewicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.

Dodaj komentarz