• 2001-06-27

Medal dla Miłosza

W tym tygodniu Czesław Miłosz obchodzi 90. urodziny. W miniony czwartek noblista otrzymał w Krakowie srebrny medal 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej.

Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w Instytucie Polonistyki UJ. Wśród gości byli profesorowie polonistyki, krytycy literaccy i przyjaciele jubilata.

Czesław Miłosz oprócz wykładów w Berkeley, prowadzi także wykłady dla krakowskich studentów. Jest doktorem honorowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dodaj komentarz