• 2001-05-16

“Objazdowy zwierzyniec”

Od 11. maja w Zamku Ujazdowskim w Warszawie można oglądać nową wystawę zatytułowaną “Objazdowy zwierzyniec”.

Jest to prezentacja prac Olgi i Aleksandra Floreńskich – rosyjskiego małżeństwa, które od wielu lat realizuje wspólnie projekty artystyczne. W bardzo już bogatym dorobku artystycznym mają zarówno projekty konceptualne, jak i rysunek, performance, fotografie inscenizowane, instalacje rzeźbiarskie i projekty pomników. W Rosji współpracują na stałe z petersburską Galerią “Borey-Art”.

Prace z cyklu “Objazdowy zwierzyniec” zgodnie ze swoim tytułem stały się stopniowo “obwoźnym”, podróżującym panoptikum. Prezentacja “Objazdowego zwierzyńca” w CSW zakłada wystawienie prac w przestrzeni częściowo publicznej na zamkowym dziedzińcu, gdzie prace zainstalowane zostaną w specjalnie do tego celu zaprojektowanych domkach.

Wystawie towarzyszy niewielka publikacja, poświęcona przede wszystkim projektowi “Objazdowy zwierzyniec”, ale zawierająca również zaktualizowane biografie artystyczne obojga autorów.

Wystawę będzie można oglądać do 10 czerwca.

Dodaj komentarz