• 2001-02-09

Nagroda “Nowych Książek”

Prof. Jerzy Jedlicki otrzymał doroczną nagrodę miesięcznika “Nowe Książki” za książkę “Świat zwyrodniały. Lęki i wyroki krytyków nowoczesności” opublikowaną przez wydawnictwo “Sic!”.

Książka jest zbiorem esejów, w których autor próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie “dlaczego właściwie ludzie tworzą cywilizację, w której się źle czują”. Szukając odpowiedzi Jedlicki cofa się do poglądów pierwszego wielkiego krytyka cywilizacji jakim był Rousseau, a koncentruje na wieku XIX kiedy to szybki rozwój cywilizacji nasunął niektórym myślicielom przekonanie, że niesie on ze sobą więcej nieszczęść niż korzyści.

Dodaj komentarz