• 2000-11-26

Świat Erwina Sówki

W Muzeum Miejskim w Zabrzu od niedawna można oglądać wystawę prac Erwina Sówki. Pokaz zatytułowany jest “Mitologia świata według Erwina Sówki”.

Artysta jest samorodnym malarzem a jego prace pod względem artystycznym można porównać do dzieł Nikifora czy Teofila Ociepki. Nie znaczy to jednak, że są do nich podobne. Wręcz przeciwnie charakteryzują się oryginalną, niepowtarzalną estetyką.

Obrazy Erwina Sówki cechuje przedstawienie wyobrażonej rzeczywistości jako znaczącej i świętej.

Dodaj komentarz