• 2000-11-20

Kongres Kultury

W dniach od 7 do 10 grudnia w Warszawie odbywać się będzie Kongres Kultury Polskiej 2000, podczas którego naukowcy, twórcy, politycy, dziennikarze i nauczyciele dyskutować mają o problemach narodowej kultury u progu XXI wieku.

Tegoroczny Kongres poświęcony będzie nowym zadaniom, które stają przed polską kulturą u progu XXI wieku.

Wśród ponad 700 zaproszonych na Kongres gości są artyści, przedstawiciele szkolnictwa wyższego, instytutów badawczych i naukowych, animatorzy kultury, przedstawiciele stowarzyszeń regionalnych, Kościołów i związków wyznaniowych.
Od 7 do 10 grudnia w Warszawie uczestniczyć oni będą w czterech sesjach plenarnych oraz dyskusjach poświęconych zagadnieniom i problemom polskiej kultury.

Dodaj komentarz