• 2000-11-18

Inside/outside w Zachęcie

W Galerii Sztuki Współczesnej Zachęta w Warszawie do 3 grudnia b.r można jeszcze oglądać wystawę sztuki młodych jugosłowiańskich artystów pt. “Inside/outside”.

Prace artystów podzielono na dwie strefy. Pierwsza, zwana wewnętrzną (inside) opowiada o osobistych przeżyciach, o odpowiedzialności i identyfikowaniu się ze zbiorowością.

Druga część dotyczy zewnętrzności (outside) i traktuje o problemach społeczno-politycznych. [j.z]

Dodaj komentarz