• 2000-10-23

Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska

Dzisiaj rozpoczyna się w Krakowie Międzynarodowa Konferencja Konserwatorska Kraków 2000. Potrwa do 26 pażdziernika.

W czasie konferencji sformułowane i przedyskutowane zostaną poglądy związane z ochroną dóbr kultury w świetle najnowszego stanu wiedzy.

W interdyscyplinarnym spotkaniu towarzyszyć będą przedstawiciele wielu znamienitych instytucji i organizacji naukowych Europy.

Celem konferencji jest rozwinięcie idei konserwatorskich zawartych w historycznych dokumentach Karty Ateńskiej z 1931 r. i Karty Weneckiej z 1964 r.

Spotkania odbywać się będą w Teatrze im. J. Słowackiego, Auli Collegium Novum UJ, Auli Polskiej Akademii Umiejętności oraz w Sali Poselskiej Zamku Królewskiego na Wawelu.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. [j.z]

Dodaj komentarz