• 2000-10-19

Wystawa w Bibliotece Narodowej

W ubiegły czwartek w warszawskiej Bibliotece Narodowej otwarto wystawę poświęconą twórczości Władysława Reymonta.
Ekspozycja związana jest z obchodzonym właśnie Rokiem Reymontowskim i dokumentuje historię wydań książek noblisty z 1924 roku.

Na wystawie prezentowane są m. in. pierwodruki i wydania ozdobne dzieł Reymonta – “Chłopi” z 1928 roku z ilustracjami Apoloniusza Kędzierskiego, “Legenda” z 1924 roku z rysunkami Władysława Skoczylasa oraz polonika – tłumaczenia “Chłopów” w 24 językach obcych i “Ziemi obiecanej” w 14 językach.

Oprócz książek na wystawie przedstawiono też faksymilia rękopisów Reymonta ze zbiorów Biblioteki Narodowej – list pisarza do brata z 1898 roku, opowiadanie “Komursaki”, zeszyt z wierszami “Marzenia.
Fantazje na temat miłości”, wpis do sztambucha Heleny z Szymanowskich Obuchowiczowej. [j.z]

Dodaj komentarz