• 2000-09-30

Zamkowe Biesiady Architektoniczne

W dniach od 6 do 8 października w Tucznie odbędą się IX Zamkowe Biesiady Architektoniczne.

Są to kolejne, dziewiąte z cyklu spotkania pt. "Prezentacje – materiały i technologie
dla architektury".

Prezentacje odbędą się w Domu Pracy Twórczej Architekta w Tucznie.

Uczestnikami i gośćmi "Prezentacji" będzie wyselekcjonowane grono około 35 zawodowo czynnych
architektów projektantów (właścicieli pracowni projektowych) z północnej i zachodniej Polski.
[info.sarp]

Dodaj komentarz