• 2000-09-29

Wystawa na ASP w Berlinie

Opozycyjna kultura i sztuka w Europie Środkowej i Wschodniej od lat 60. do upadku reżimów komunistycznych jest tematem wystawy otwartej 10 bm. w Akademii Sztuk w Berlinie.

Ekspozycja zawiera wydawnictwa “drugiego obiegu”, alternatywną sztukę oraz środki techniczne, jakimi posługiwali się dysydenci w Polsce, Czechosłowacji, na Wegrzech, w NRD oraz w ZSRR.

Zorganizowana przez Instytut Badawczy Europy Wschodniej w Bremie wystawa potrwa do 29 października. [pap]

Dodaj komentarz

  • 2000-09-29

Wystawa na ASP w Berlinie

Opozycyjna kultura i sztuka w Europie Środkowej i Wschodniej od lat 60. do upadku reżimów komunistycznych jest tematem wystawy otwartej 10 bm. w Akademii Sztuk w Berlinie.

Ekspozycja zawiera wydawnictwa “drugiego obiegu”, alternatywną sztukę oraz środki techniczne, jakimi posługiwali się dysydenci w Polsce, Czechosłowacji, na Wegrzech, w NRD oraz w ZSRR.

Zorganizowana przez Instytut Badawczy Europy Wschodniej w Bremie wystawa potrwa do 29 października. [pap]

Dodaj komentarz