• 2000-07-19

Witkacy i Malinowski

W Muzeum Narodowym w Krakowie otwarto wystawę pt. “Malinowswki – Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką”.

Ekspozycja prezentuje ponad 600 zdjęć oraz pamiątek po dwóch wybitnych postaciach sztuki i nauki XX wieku: Stanisławie Ignacym Witkiewiczu – malarzu, dramaturgu i filozofie, oraz Bronisławie Malinowskim – etnologu i antropologu kultury.

Wystawa iustruje biografie oraz dokonania artystyczne Witkacego i naukowe Malinowskiego a także odwołuje się do ich młodzieńczej przyjaźni, zakończonej burzliwym zerwaniem wzajemnych stosunków.

Ekspozycja pokazuje po raz pierwszy 200 nieznanych dotąd w Polsce zdjęć Bronisława Malinowskiego z badań terenowych na Wyspach Triobrianda w Oceanii.

Część wystawy poświęcona Witkacemu zdominowana jest przez zdjęcia dobrze znane miłośnikom twórczości artysty, między innymi z albumu fotografii St. I. Witkiewicza “Przeciw nicości”.
Znajdują się też na niej kompozycje malarskie Witkacego oraz liczne portrety wykonywane w ramach “Firmy Portretowej”.
Zgromadzono również publikacje artysty z okresu międzywojennego, na ogół o tematyce filozoficznej.

Wystawę zorganizowały m.in.: Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz London School of Economics.

Prezentacja potrwa do połowy sierpnia.

Dodaj komentarz

  • 2000-07-19

Witkacy i Malinowski

W Muzeum Narodowym w Krakowie otwarto wystawę pt. “Malinowswki – Witkacy. Fotografia: między nauką a sztuką”.

Ekspozycja prezentuje ponad 600 zdjęć oraz pamiątek po dwóch wybitnych postaciach sztuki i nauki XX wieku: Stanisławie Ignacym Witkiewiczu – malarzu, dramaturgu i filozofie, oraz Bronisławie Malinowskim – etnologu i antropologu kultury.

Wystawa iustruje biografie oraz dokonania artystyczne Witkacego i naukowe Malinowskiego a także odwołuje się do ich młodzieńczej przyjaźni, zakończonej burzliwym zerwaniem wzajemnych stosunków.

Ekspozycja pokazuje po raz pierwszy 200 nieznanych dotąd w Polsce zdjęć Bronisława Malinowskiego z badań terenowych na Wyspach Triobrianda w Oceanii.

Część wystawy poświęcona Witkacemu zdominowana jest przez zdjęcia dobrze znane miłośnikom twórczości artysty, między innymi z albumu fotografii St. I. Witkiewicza “Przeciw nicości”.
Znajdują się też na niej kompozycje malarskie Witkacego oraz liczne portrety wykonywane w ramach “Firmy Portretowej”.
Zgromadzono również publikacje artysty z okresu międzywojennego, na ogół o tematyce filozoficznej.

Wystawę zorganizowały m.in.: Instytut Sztuki PAN w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie oraz London School of Economics.

Prezentacja potrwa do połowy sierpnia.

Dodaj komentarz