• 2000-06-28

“Życie w architekturze”

Rozstrzygnięty został finał III edycji konkursu "Życie w architekturze".

W przeciwieństwie do poprzednich, tegoroczna edycja konkursu nie ograniczała się tylko do terenu Warszawy, ale objęła swoim zasięgiem całą Polskę.

Po rozstrzygnięciu edycji lokalnych, które odbyło się na przełomie listopada i grudnia 1999 r. jury edycji ogólnopolskiej wybrało obiekty najlepsze w skali całego kraju.

Ogłoszenie wyników etapu ogólnopolskiego nastapiło 23 marca b.r. w nowym gmachu Centrum Gieldowego S.A. przy ul. Książęcej w Warszawie, który w tym celu został po raz pierwszy udostępniony publicznie.

Ceremonia zakończenia konkursu połączona była z otwarciem wystawy pokonkursowej, stanowiacej przegląd dokonań architektonicznych polskich miast w okresie III Rzeczpospolitej.

Listę nagrodzonych opublikowało pismo architektoniczne "Murator".

Dodaj komentarz