• 2000-04-18

Wystawa Jubileuszowa

Na dzień 13 kwietnia 2000 roku przypadła 70. rocznica otwarcia w Łodzi Miejskiego Muzeum Historii i Sztuki im. Juliana i Kazimierza Bartoszewiczów, które stało się zalążkiem obecnego Muzeum Sztuki.
W związku z tym ważnym wydarzeniem otwarto “Wystawę Jubileuszową”.

Wystawa ta jest początkiem obchodów, które zakończą się w 2001 roku, w 70. rocznicę przekazania kolekcji a.r.
Prezentacja ta jest spojrzeniem na wydarzenia historyczne z perspektywy dzisiejszej – dokumentując wydarzenia sprzed 70 lat, jednocześnie akcentuje w jakim kierunku nastąpił ich dynamiczny rozwój.

W Muzeum Bartoszewiczów tkwią korzenie trzech zbiorów, które rozwijane i uzupełniane stanowią podstawę dzisiejszej kolekcji Muzeum Sztuki:
zbiorów malarstwa polskiego, obcego oraz zbiorów sztuki nowoczesnej, tworzonej wokół Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej.

Kolekcja grupy “a.r.” stanowiąca wyjątkowe zjawisko w skali światowej (powstała z inicjatywy artystów, całkowicie z darów, osadzona i trwająca od początku w jednym miejscu) zajęła z czasem pierwszoplanowe miejsce w działalności wystawienniczej i badawczej Muzeum Sztuki na arenie polskiej i międzynarodowej.

Dodaj komentarz