• 2000-04-13

“Oniryzm w literaturze”

14 i 15 kwietnia w Teatrze Bückleina w Krakowie odbędzie się sesja krytyczno-literacka zatytułowana: “Oniryzm w literaturze”.

Weźmie w niej udział około 20 krytyków współczesnej literatury polskiej jak również artyści.
Uczestnicy będą dyskutować nie tylko na temat już istniejących tekstów ale przedstawią własne zapisy oniryczne.
W sesji wezmą udział m. in. Kinga Dunin, Natalia Lach-Lachowicz, Tadeusz Pióro, Dariusz Sośnicki, Bohdan Zadura.

Prezentacjom będą towarzyszyć performances i występy zespołów muzycznych.

Dodaj komentarz