• 2000-03-29

“Widzenie życia” Józefa Czapskiego

W Muzeum Narodowym w Gdańsku, w Oddziale Sztuki Współczesnej 26 marca otwarto wystawę prac malarskich i rysunkowych Józefa Czapskiego pt.: “Widzenie życia”.
Józef Czapski był nie tylko malarzem, rysownikiem, ale również publicystą i pisarzem. Studiował w pracowni J. Pankiewicza. Znany jest głównie jako kolorysta, członek “Komitetu Paryskiego” a także jako autor monografii o Pankiewiczu. Był również współzałożycielem paryskiej “Kultury”.
Jego skazana na zapomnienie powojenna twórczość plastyczna została ukazana w Polsce dopiero w 1992 r.

“Widzenie życia” – jest to największa wystawa prac tego artysty, jaką udało się w ostatnich latach zorganizować w naszym kraju. Nie ma charakteru monograficznego ale jak twierdzą organizatorzy jest jedynie próbą przybliżenia bogatej twórczości Czapskiego.
Prezentuje 60 obrazów i ponad 100 rysunków. Większość z nich nie było jeszcze prezentowanych w Polsce.
Rdzeń wystawy stanowią obrazy ze zbiorów prywatnych: amerykańskich, brytyjskich i polskich. Kilka sprowadzono przez domy aukcyjne oraz z muzeów warszawskich, krakowskich i poznańskich.
Wystawę wieńczy “Martwa natura z karafką i czarkami” z 1989 r., ostatni obraz, jaki namalował Józef Czapski. Całość uzupełniają jego “Dzienniki”.
Wystawa czynna będzie do połowy czerwca.
Jej kuratorem jest Wojciech Zmorzyński.

Dodaj komentarz