• 2000-03-29

Nagroda dla Hanny Krall

Tegoroczną Nagrodę Europejskiego Porozumienia, przyznawaną na zakończenie Targów Książki w Lipsku, otrzymała polska pisarka Hanna Krall.
Honorowe wyróżnienie zostało przyznane artystce za całokształt twórczości literackiej, w szczególności za ostatni zbiór opowiadań pt: “Tam już nie ma żadnej rzeki”.
Nagroda przyznawana jest od 7 lat autorom z Europy Środkowowschodniej w dowód uznania za wkład w porozumienie pomiędzy europejskimi narodami.
Ufundowana jest przez władze Lipska oraz Niemiecki Związek Księgarzy.

Hanna Krall zaczynała swoją karierę jako dziennikarka “Życia Warszawy” i “Polityki” specjalizując się w reportażu opisującym życie codzienne i losy pozornie zwyczajnych ludzi.
W 1977 r. opublikowała książkę pt: “Zdążyć przed Panem Bogiem” – zapis rozmowy z Markiem Edelmanem – lekarzem i ostatnim żyjącym dowódcą powstania w getcie warszawskim.
W swoich utworach fabularnych lub fabularyzowanych Hanna Krall chętnie stosuje techniki reportażowe: skrót, ekspozycję detali, które urastają niekiedy do rangi leitmotivów, komentarz odautorski.

Dodaj komentarz