• 2000-01-25

“Negocjatorzy Sztuki. Wobec rzeczywistości”

“Negocjatorzy Sztuki. Wobec rzeczywistości” – to tytuł wystawy, którą otwarto w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku 21.01.2000. Wystawa zakończyła się 19.02.2000. Jej uczestnikami byli: Mirosław Bałka, C.U.K.T., Marta Deskur, Zuzanna Janin, Piotr Jaros, Grzegorz Klaman, Jarosław Kozłowski, Jarosław Modzelewski, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Zbigniew Libera, Józef Robakowski, Robert Rumas, Leon Tarasewicz i Alicja Żebrowska. Kuratorem: Bożena Czubak. Otwarciu wystawy zorganizowanej pod honorowym patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki towarzyszyła dyskusja panelowa z udziałem artystów uczestniczących w pokazie. Projekt wystawy – jak podkreślili jej organizatorzy wynikał z rodzących się pytań na temat: sposobów negocjowania tożsamości w odniesieniu do kultury artystycznej, usytuowania tej kultury w ramach rzeczywistości a także potrzeby włączenia głosów sztuki współczesnej do dyskusji na temat kulturowej, społecznej i politycznej rzeczywistości Polski lat 90. W związku z wystawą wydano publikację pt.: “Negocjatorzy sztuki. Wobec rzeczywistości”, która obejmuje teksty krytyczne dotyczące sztuki polskiej lat 90. autorstwa Bożeny Czubak, Ewy Mikiny oraz Piotra Piotrowskiego a także rozmowy z artystami, biorącymi udział w wystawie.

Dodaj komentarz